FANDOM


Witaj na Wyprawy misyjne św. Pawła Apostoła Wiki

Strona jest o wyprawach misyjnych św. Pawła Apostoła.

Wyprawy misyjne św. Pawła Apostoła Edytuj

Sw pawel6

Św. Paweł przemawia do pogan.

Tematem strony są wyprawy misyjne św. Pawła Apostoła, które chce się tu przedstawić w miarę wyczerpująco. Obok informacji o przebiegu podróży i ewangelizacji charakteryzuje się ważne osoby współpracujące ze św. Pawłem (np. Barnaba), jednostki i grupy, które nawraca lub katechizuje, miejsca, w których pracuje.

Szaweł, po nawróceniu na chrześcijaństwo używający imienia Paweł, urodził się około 8 r. po Chr. Przeprowadził trzy wyprawy misyjne ( I, II i III), które w olbrzymim stopniu wpłynęły na rozwój chrześcijaństwa. Apostoł został ścięty mieczem w Rzymie w roku 66/67.

Zobacz inne wydarzenia z życia św. Pawła w Kalendarium.


M020

Wyprawy misyjne św. Pawła

Rozpocznij podróż ze św. Pawłem od Pierwszej wyprawy misyjnej, startującej z Antiochii Syryjskiej, przebiegającej przez Cypr i centralną część Azji Mniejszej i powracającej tą samą drogą do syryjskiej Bramy Wschodu.

Ostatnie zmiany Edytuj