FANDOM


Azja MniejszaEdytuj

EfezEdytuj

Na początku 54 r. Paweł przybywa do Efezu (stolica prowincji Azji)[1]. Zatrzymuje się tu na ponad dwa lata[2]. Sądzi się, że Paweł podczas pobytu w Efezie napisał listy do Filipian, Filemona, do Galatów i pierwszy list do Koryntian[1].

Wielu tamtejszych mieszkańców przyjmuje naukę. Wyrazem tego jest chociażby palenie ksiąg "Efezia gramata" (o kulcie bożków). W Efezie szczególnym kultem cieszyła się Artemida (bogini sił rozrodczych)[3][1], którą czczono w świątyni Artemizjon, zaliczanej do siedmiu cudów świata[1]. Dzieje Apostolskie mówią o niejakim Demetriuszu, złotnikowi, który prześladuje Pawła, gdyż jego działalność apostolska zagrażała biznesowi Demetriusza, który wyrabiał posągi, figury Artemidy. Wtedy prawdopodobnie Paweł dostał się do więzienia, z którego pisze list do Filipian i bilecik do Filemona[2].

EuropaEdytuj

Macedonia i GrecjaEdytuj

Z Efezu Apostoł Narodów udaje się do Macedonii, dociera do Grecji (prawdopodobnie do Koryntu), skąd pisze swój najważniejszy list, list do Rzymian, w którym między innymi zapowiada chęć udania się do Hiszpanii. Paweł ma zamiar dopłynąć do Syrii, ale na skutek spisku musi powracać do Macedonii[1][2]. Wychodząc z Grecji w kierunku północnym, z macedońskiej Filippi okrętem udaje się do Troady.

Azja Mniejsza i wyspy Morza EgejskiegoEdytuj

TroadaEdytuj

Droga do Macedonii wiedzie przez Troadę - gdzie Paweł wskrzesza chłopca, który, zmożony snem, spadł z trzeciego piętra, gdy przysłuchiwał się mowie Pawła[4].

Assos, Mitylena, Chios, SamosEdytuj

Podróżując ciągle drogą morską, Paweł dociera do Assos, Mityleny, Chios, Samos, Miletu[1].

MiletEdytuj

W drodze powrotnej dociera do Miletu, posyła po starszych Kościoła Efeskiego i wygłasza mowę pożegnalną. Zapowiada swoje prześladowanie i cierpienie.

Kos, Rodos, Patara, Tyr, Cezarea NadmorskaEdytuj

Paweł podróżuje dalej do Kos, Rodos, Patara, Tyr i Cezarei Nadmorskiej[5], by dotrzeć do Jerozolimy[1].

JerozolimaEdytuj

Paweł odwiedza Jerozolimę, aby doręczyć kolektę zebraną przede wszystkim w Macedonii i w Achai[1].

PrzypisyEdytuj

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Trzecia podróż misyjna Św. Pawła [on-line]. [Dostęp: 15 stycznia 2012]. Dostępny w WWW: http://www.pawelbielsko.pl/patron.php
  2. 2,0 2,1 2,2 Penna R. Św. Paweł z Tarsu. Opoka [on-line]. [Dostęp: 12 grudnia 2011]. Dostępny w WWW: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/bz_pawelt00.html
  3. Dz 20, 14-38
  4. Dz 20, 1-13
  5. Dz 20, 14-38